หน้าแรก

รู้จัก เฮเว่น เฮิร์บ

“ ผู้นำด้านการผลิตนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาติ สู่มาตรฐานระดับสากล ”

บริษัท เฮเว่น เฮิร์บ จำกัด ในเครือที.แมน ฟาร์มาซูติคอล ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ออกสู่ท้องตลาดและจัดจำหน่ายโดยบริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ด้วยความเชื่อว่าสมุนไพรไทยดีไม่แพ้ยาแผนปัจจุบัน

“เฮเว่น เฮิร์บ” จึงยึดหลักการ ”Natureceutical” เป็นหัวใจสำคัญ นั่นคือการควบคุมปริมาณสารสำคัญและตรวจสอบสารปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยเทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบัน ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากล

“ โรงงานผลิตยาสมุนไพรแห่งแรกของไทย
ที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากล GMP/PICs Certified ”

มาตรฐานการผลิตระดับสากล

ปณิธานของ “เฮเว่น เฮิร์บ” ตั้งแต่อดีตจนปัจุบันคือการเปลี่ยนแปลงความเชื่อเดิมที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
พิสูจน์ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรก็มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในระดับสากลเทียบเท่ายาแผนปัจจุบัน
ได้ตามหลักการ “Natureceutical” ดังนั้นมาตรฐานการผลิตจึงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด ด้วยความตั้งใจนี้ทำให้เรา
เป็นโรงงานผลิตยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ แห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้การรับรองมาตรฐาน
การผลิตยาระดับสากล GMP/PICS Certified จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

ไม่เพียงแค่มาตรฐานด้านการผลิต เรายังให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยเช่นกัน “เฮเว่น เฮิร์บ” ได้รับการรับรอง ISO 22000
จาก UKAS Management System ที่รับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการควบคุมความเสี่ยงจากการปนเปื้อนระดับสากล
และผ่านการรับรอง HACCP (Hazard Analyssis Critical Control Point) ระบบการจัดการความปลอดภัยระดับโลก
ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ที่สำคัญยังได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลอีกด้วย

ระบบควบคุมคุณภาพระดับสากล

เฮเว่น เฮิร์บ มีระบบควบคุมคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบก่อนการผลิตในระหว่างกระบวนการผลิต
ไปจนถึงเมื่อกระบวนการผลิตเสร็จสิ้นและได้เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาแล้ว ก็มีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ก่อนจะออกสู่ท้องตลาด ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จาก เฮเว่น เฮิร์บ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
ตามมาตรฐานการผลิตระดับสากล

หมวดผลิตภัณฑ์

หลักการ Natureceutical ที่ เฮเว่น เฮิร์บ ยึดมั่นเป็นหัวใจสำคัญ ตลอดถึงมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพระดับสากล
จึงทำให้ เฮเว่น เฮิร์บ มีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์หลายหมวดหมู่ออกสู่ท้องตลาด ไม่ใช่แค่เพียงกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ
เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ ได้แก่ สารสกัดจากธรรมชาติ อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อาหารทางการแพทย์ เครื่องสำอาง และอุปกรณ์การแพทย์

รูปแบบผลิตภัณฑ์

01

รูปแบบผลิตภัณฑ์เม็ด/ แคปซูล

รูปแบบเม็ดตอก เม็ดเคลือบ และเม็ดฟู่ละลายน้ำ ผลิตโดยเครื่อง ตอกอัตโนมัติ ในห้องสะอาดปราศจากเชื้อ ควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น นอกจากนี้ส่วนประกอบของแคปซูล ทั้งแบบแข็ง และแบบนิ่ม ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาลอีกด้วย

03

รูปแบบผลิตภัณฑ์ของเหลว

รูปแบบสารละลาย หรือแขวนตะกอน ผ่านกระบวนการผลิต และบรรจุผลิตภัณฑ์แบบอัตโนมัติ สะดวก รวดเร็วและปราศจากเชื้อ

05

รูปแบบผลิตภัณฑ์เจลลี่

ผลิตด้วยเครื่องบรรจุเจลลี่อัตโนมัติที่ทันสมัย มีระบบควบคุม ปริมาตรที่แม่นยำและรวดเร็ว และระบบควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม ในกระบวนการบรรจุ เพื่อช่วยควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ตรงตาม มาตรฐานที่กำหนด

02

รูปแบบผลิตภัณฑ์ผงแห้ง

ผลิตผ่านเครื่องทำแห้งอัตโนมัติที่ทันสมัย ด้วยระบบควบคุม ความสะอาดของอากาศเข้าและออก ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ ทำให้ผงแห้งได้อย่างรวดเร็ว

04

รูปแบบผลิตภัณฑ์สารสกัด

ผลิตโดยเครื่องสกัดขนาดใหญ่ ด้วยวิธีการสกัดที่หลากหลาย ทั้งการสกัดสารด้วยน้ำ สกัดด้วยแอลกอฮอล์ หรือการสกัด ด้วยตัวทำละลายอินทรีย์อื่นๆ

06

รูปแบบผลิตภัณฑ์ครีม/ เจล/ ขี้ผึ้ง

ผลิตด้วยเครื่องผสมระบบสุญญากาศ ซึ่งเป็นเทคโนโลยี ที่ทันสมัย ที่สุด สามารถตั้งรอบของใบกวนผสมได้ เนื่องจากผลิตภายใต้ระบบ สุญญากาศ ทำให้ไม่เกิดฟองในเนื้อ ผลิตภัณฑ์ ได้ผลิตภัณฑ์เนื้อ เนียนสวยสม่ำเสมอ

01

รูปแบบผลิตภัณฑ์เม็ด/ แคปซูล

รูปแบบเม็ดตอก เม็ดเคลือบ และเม็ดฟู่ละลายน้ำ ผลิตโดยเครื่อง ตอกอัตโนมัติ ในห้องสะอาดปราศจากเชื้อ ควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น นอกจากนี้ส่วนประกอบของแคปซูล ทั้งแบบแข็ง และแบบนิ่ม ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาลอีกด้วย

02

รูปแบบผลิตภัณฑ์ผงแห้ง

ผลิตผ่านเครื่องทำแห้งอัตโนมัติที่ทันสมัย ด้วยระบบควบคุม ความสะอาดของอากาศเข้าและออก ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ ทำให้ผงแห้งได้อย่างรวดเร็ว

03

รูปแบบผลิตภัณฑ์ของเหลว

รูปแบบสารละลาย หรือแขวนตะกอน ผ่านกระบวนการผลิต และบรรจุผลิตภัณฑ์แบบอัตโนมัติ สะดวก รวดเร็ว
และปราศจากเชื้อ

04

รูปแบบผลิตภัณฑ์สารสกัด

ผลิตโดยเครื่องสกัดขนาดใหญ่ ด้วยวิธีการสกัดที่หลากหลาย ทั้งการสกัดสารด้วยน้ำ สกัดด้วยแอลกอฮอล์ หรือการสกัด ด้วยตัวทำละลายอินทรีย์อื่นๆ

05

รูปแบบผลิตภัณฑ์เจลลี่

ผลิตด้วยเครื่องบรรจุเจลลี่อัตโนมัติที่ทันสมัย มีระบบควบคุม ปริมาตรที่แม่นยำและรวดเร็ว และระบบควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม ในกระบวนการบรรจุ เพื่อช่วยควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ตรงตาม มาตรฐานที่กำหนด

06

รูปแบบผลิตภัณฑ์ครีม/ เจล/ ขี้ผึ้ง

ผลิตด้วยเครื่องผสมระบบสุญญากาศ ซึ่งเป็นเทคโนโลยี ที่ทันสมัย ที่สุด สามารถตั้งรอบของใบกวนผสมได้ เนื่องจากผลิตภายใต้ระบบ สุญญากาศ ทำให้ไม่เกิดฟองในเนื้อ ผลิตภัณฑ์ ได้ผลิตภัณฑ์เนื้อ เนียนสวยสม่ำเสมอ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ของเราสร้างขึ้นด้วยความเชื่อว่าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยมีดี
ไม่แพ้ยาแผนปัจจุบัน ความต้องการที่จะยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพร ทำให้ทุกผลิตภัณฑ์ที่ออกขายในท้องตลาด ถูกคิดค้นและ ผลิตด้วยนวัตกรรมกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ภายใต้มาตรฐานระดับ สากลเทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบันตามหลักการ “Naturceutical” ผู้บริโภค สามารถไว้วางใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จาก “เฮเว่น เฮิร์บ” มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในระดับสากล ผลิตภัณฑ์ของเราที่ออก สู่ท้องตลาด ในปัจจุบัน อาทิ เช่น โพรโพลิซ สเปรย์, ยาแก้ไอ ตราไอยรา, อาหารเสริม บำรุงสายตา ลูทีน่า, ยาแคปซูลสมุนไพร ตราปาริฉัตร เป็นต้น

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

เฮเว่น เฮิร์บ
คำนึงถึงความปลอดภัยของชุมชน
และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

“เฮเว่น เฮิร์บ” มีการจัดการระบบน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรามีระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge
Process) หลังการบำบัดจนได้น้ำที่ดี ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว จะนำมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้และยังนำมาใช้ในระบบดับเพลิง
ของโรงงานอีกด้วย (Recycled water for fire water system) นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญในการควบคุมฝุ่น โดยติดตั้ง
ตัวกรอง ที่ดีและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดโอกาสในการฟุ้งกระจาย ป้องกันการปนเปื้อนในพื้นที่ผลิต และกำจัดฝุ่นผง
ที่จะกระจายออกสู่สิ่งแวดล้อม

ติดต่อเรา

สนใจสอบถามบริการ

บริษัท เฮเว่น เฮิร์บ จำกัด

  • ที่อยู่
    21/5 หมู่ที่ 2 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา
    จังหวัดปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์
    +66 2149-6558

สอบถามเพิ่มเติม

ฝากข้อมูลของท่านให้เราทำการติดต่อกลับ